Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond støtter 

1) videnskabelig grundforskning af enhver art 

2) cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt.. 

Der kan søges legatportioner af typisk 10.000-40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2020.

Ansøgningsskema

Der skal benyttes et ansøgningsskema, som udfyldes online og indsendes elektronisk. Du vil modtage en e-mail bekræftelse efter indsendelsen. Bilag til din ansøgning skal vedhæftes elektronisk som én samlet PDF-fil.

Bilag

Som bilag (maks. 6 sider) skal vedhæftes følgende: projektbeskrivelse, budget samt CV.

Der accepteres ikke ansøgninger med flere end 6 siders bilag.

Spørgsmål kan rettes til Rikke Reinholdt Petersen på rp@royalacademy.dk eller 33 43 53 10.

Bestyrelsen for dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Professor, lic.scient. Kristian Helin, formand

Professor, dr.phil. Peter Harder

Direktør, dr.med. Lennart Olsson