Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond støtter 

1) videnskabelig grundforskning af enhver art 

2) cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt.. 

Der kan søges legatportioner af typisk 10.000-40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner.

Næste ansøgningsfrist er den 1. april 2022.

Ansøgningsfrist aflyst den 26. marts 2021 da der ikke uddeles støtte til forskningsprojekter i 2021 pga. for lavt udbytte af Fondets investeringer i 2020.

Spørgsmål kan rettes til Mette Schou på msc@royalacademy.dk eller 31 27 10 56.

KDVS indsamler personoplysninger til behandling af legatansøgninger. Du kan læse om, hvordan Selskabet behandler personoplysningerne i Selskabets privatlivspolitik.

Bestyrelsen for dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond

Professor, dr.med. Marja Jäättellä

Professor, dr.phil. Bjarne Grønnow

Professor, dr.med. Torben Hansen