Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond har i de seneste år støttet følgende projekter

2019

Adjunkt Ida Hartvig modtog 6000 kr. til rejseudgifter i sammenhæng med forskningsophold ved the Smithsonian Environmental Research Institution, Edgewater, Maryland, USA, ifm. projektet ”Fungal interactions as a driver of evolution and speciation in orchids”.

Postdoc Alessandro Perelli modtog 17.000 kr. til forskningsophold ved the University of

Cambridge, England, ifm. projektet ”DRIFT – Deep and Randomized Imaging For Tomography”.

Professor Kurt Valentin Mikkelsen modtog 5000 kr. til rejseudgifter i sammenhæng med et forskningssamarbejde ved Pennsylvania State University ifm. projektet ”Interactions between photochromic molecules and metal nanoparticles”.

Postdoc Mai Corlin Frederiksen modtog 10.500 kr. til delfinansiering af tre måneders feltarbejde i hhv. Macao, Guangzhou og Shenzhen ifm. projektet ”Socially Engaged Art Practices in China's Pearl River Delta”.


2018

Lektor Christian Brix Folsted Andersen modtog 25.000 kr. til rejseudgifter og delfinansiering af husleje i relation til forskningsophold ved University of Washington i forbindelse med projektet "CryoEM studier af forsvarsmekanismer mod reaktivt hæmoglobin".

Post Doc Mark Skarsfeldt modtog 20.000 kr. til rejseudgifter i relation til forskningsophold ved University of Miami, USA i forbindelse med forskningsprojektet "Anti-arytmisk potentiale af nye polyumættede fedtsyrer og forståelse af deres molekylære mekanismer".

Adjunkt Henrik Lauridsen modtog 20.000 kr. til udgifter til rejse og ophold i relation til forskningsophold ved Northeastern University og Cornell University i forbindelse med forskningsprojektet "Oxygen supply to the energy demanding retina without hemoglobin - evolution of retinal vasculature in Antarctic icefishes".

Postdoc Sara Solbak modtog 20.000 kr. til rejseudgifter og delfinansiering af ophold i relation til forskningsophold i München i forbindelse med studier i "Protein-ligand NMR".

Postdoc Rune Ehrenreich Kuhre modtog 20.000 kr. til rejseudgifter og delfinansiering af ophold i relation til forskningsophold ved Oxford University i forbindelse med forskningsprojektet "The Role of Somatostatin and Urocortin-3 for Regulation of Glucagon Secretion".

Professor Caroline Heide-Jørgensen modtog 10.000 kr. til egne rejseudgifter i relation til forskningsophold ved University of California, Berkeley Law School i forbindelse med projektet "Ytringsfrihedens grænser. Ytringsfrihed i Danmark og USA i komparativ belysning".

Projektseniorforsker Ulla Odgaard modtog 17.500 kr. til udgifter til rejse og logi i relation til forskningsophold ved Hokkaido Universitet i forbindelse med forskningsprojektet "Sharing the Game - Traditional and contemporary perspectives on identity negotiations, resources, place-making and sustainability in Northern societies".

Lektor Nicole Brisch modtog 17.500 kr. til udgifter til rejse og ophold i relation til forskningsrejse til Yale University i forbindelse med forskning i tempelarkiv fra oldtidens Irak.

Lektor Torben Andersen modtog 27.800 kr. til forskningsrejse til Khartoum i forbindelse med projektet "Description and comparison of the Burun languages".

Lektor Katrine Worsaae modtog 20.000 kr. til udgifter til rejse og logi i relation til forskningsrejse i forbindelse med udforskning af den marine meiofauna i det sydlige Ryukyu øhav.


2017 


Postdoc Fen Qin, DTU biosustain, Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, fik bevilget 16.680 kr. til et ophold ved KTH, Sverige i forbindelse med projektet “Optimization of subcritical water extraction conditions to obtain valued-added compounds (acetic acid and hemicellulose) from brewer's spent grain”. 

Postdoc Troels Magelund Krarup fik bevilget 17.510 kr. til forskningsophold ved Collège de France i forbindelse med projektet ”Problematiseringsanalyse og Ordo-liberalisme”. 

Lektor Bettina Perregaard, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, fik bevilget 30.000 kr. til et forskningsophold ved Department of Scandinavian, University of California, Berkeley i forbindelse med projektet ”Rum, tid, krop og bevidsthed i den narrative organisering og udsigelse”. 

Ekstern lektor Linda Lapina, Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Kommunikation, fik bevilget 15.300 kr. til et ophold ved Edinburgh College of Art i forbindelse med projektet ”Tracing Time in Changing Urban Spaces: Applying Temporal Design to the Study of Gentrification”.

Adjunkt Steffen Sinning, Aarhus Universitet, HEALTH, Klinisk Medicin, fik bevilget 30.000 kr. til ophold ved Yale University, Newhaven, Connecticut, i forbindelse med projektet: ” Substrate and ion coupling in the mechanism of monoamine neurotransmitter transport”.

Seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU, DTU Space, fik bevilget 32.729 kr. til rejse- og opholdsudgifter for en tre ugers laboratorieperiode ved acceleratoren på universitetet i Tsukuba, Japan i forbindelse med projektet ”Aerosoldannelse i Jordens atmosfære”.

Postdoc Rasmus Havmøller, University of California Davis/Statens Naturhistoriske Museum, Science, Department of Anthropology, fik bevilget 29.885 kr. til forskningsophold i Ulaanbaatar, Mongoliet i forbindelse med projektet ”Establishing Baseline Knowledge of Mammalian Occurrences in the Endangered South-Western Mongolian-Manchurian Grassland Ecoregion”.

Adjunkt Line Vej Ugelvig, Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Biologisk Institut, fik bevilget 24.000 kr. til 6 mdr. forskningsophold ved Laboratory of Insect Social Evolution ved Rockefeller University i forbindelse med projektet ”Regulering af sociale sygdomsforsvar hos myrer”.

Postdoc Linn Gillberg, Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik, Bartholin Instituttet, fik bevilget 23.500 kr. til 2 mdr. forskningsophold ved Van Andel Research Institute (VARI), Grand Rapids, USA i forbindelse med projektet ”Kan C-vitamin påvirke effekten af epigenetisk behandling af myelodysplastisk syndrom?”.

Adjunkt Henrik Lauridsen, Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, fik bevilget 38.364 kr. til 3 mdr. forskningsophold ved Butcher Lab, Cornell Universityi forbindelse med projektet ”Magnified optical signal gating of in vivo micro-CT to understand cardiac remodeling during development”.

Postdoc Giulia Treccani, Aarhus Universitet Health, Institut for Klinisk Medicin, Translational Neuropsychiatry Unit, fik bevilget 12.500 kr. til forskningsophold ved Mainz University, Tyskland i forbindelse med projektet ”Identification of target genes involved in the immediate effect of early life stress: possible candidates to understand and treat depression”.

Assistant Professor Jun Liu, University of Copenhagen, fik bevilget 28.535 kr. til forskningsophold ved The Oxford Internet Institute i forbindelse med projektet ”Information and Communication Technologies and Collective Action in the Digital Age”.

Lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Syddansk Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kulturvidenskaber, fik bevilget 7.820 kr. til en måned forskningsophold ved Det Danske Institut i Rom i forbindelse med projektet "Alternative Contemporary Ethics".

Ekstern Lektor Rasmus Søndergaard, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Saxo-instituttet, fik bevilget 17.000 kr. til arkivophold ved Stanford University og Reagan Presidential Library i forbindelse med projektet: "A Powerful Idea: Think Tanks & Democracy Promotion during the Reagan Era". 


2016

Adjunkt i veterinær klinisk patologi, Ph.d Signe Cremer, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, SUND, Københavns Universitet, modtog 40.000 kr. til huslejestøtte ved et forskningsophold i 21 mdr. på Cornell University, USA ifm. projektet ”Unraveling the secrets of the canine platelet secretome (CAPS): A functional platelet fingerprint in health and disease?”.

Visiting Scholar, PhD Kristoffer Szilas,  Stanford University, modtog 19.700 kr. til geologisk feltarbejde i Grønland i sommeren 2017 ifm. projektet ”Itsaq Gneiss Complex”.

Postdoctoral Researcher, PhD Krzysztof Arendt, Mærsk Mc-Kinney Møller Institute, Center for Energy Informatics, Syddansk Universitet modtog 39.000 kr. til et seks mdr. langt forskningsophold ved Lawrence Berkeley National Laboratory, USA ifm. Projektet “COORDICY: ICT-driven Coordination for Reaching 2020 Energy Efficiency Goals in Public and Commercial Buildings”.

Professor, PhD Sten Rynning, Statskundskab, Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet modtog 19.000 kr. til feltarbejde og flybillet ved et seks mdr. langt forskningsophold i Washington DC, USA, ifm. projektet ”Military Innovation and U.S. Leadership in NATO”.

Professor, PhD Carsten Wiuf, Institut for Matematiske Fag, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet modtog 40.000 kr. til et tre mdr. langt forskningsophold ved Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

2014

Tirsdag den 4. november 2014 kl. 14.00 overrakte HM Dronningen Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfonds pris 2014 til fhv. rigsantikvar, professor Olaf Olsen i anerkendelse af hans mangeårige indsats for dansk arkæologisk og historisk forskning.

Efterår 2013

Postdoc, ph.d. Kristoffer Szilas modtog 10.000 kr. til geologisk feltarbejde ved Miagoglokaliteten, Grønland.

Lektor, ph.d. Lasse Lindekilde modtog 20.000 kr. til forskningsarbejde ved Department of Communication ved University of California, Santa Barbara, USA i forbindelse med projektet When and how Enclave Deliberation Leads to Extremism.

Lektor, ph.d. Mads Kamper-Jørgensen modtog 39.000 kr. til forskningsophold ved University of Washington, USA. I forbindelse med projektet Microchimerism and female cancers.

Professor i Molekylærbiologi, ph.d. Torben Heick Jensen modtog 70.000 kr. til forskningsophold ved MIT, Boston, USA i forbindelse med projektet The DNA Damage Pesponse.

Lektor, ph.d. Mette Madsen modtog 50.000 kr. til forskningsprojektet LRP2/ megalins biologiske rolle og betydning i modermærkekræftceller ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital.

Postdoc, ph.d. Michael Voldsgaard Clausen modtog 8.000 kr. til deltagelse i The Biophysical Society’s årlige konference i San Fransisco, USA.

Forår 2013

Forsker Dr. Tina Dalgaard modtog 10.000 kr. til forskningsophold ved The Roslin Institute, Edinburgh, UK i forbindelse med projektet Flourescens baseret analyse af fosforylerings-signalering på enkeltcelle niveau i cytokin-aktiverede aviære leukocytter.

Lektor, ph.d. Palle Villesten Fredsted modtog 95.000 kr. til forskningsprojektet Hvem, hvad og hvor meget? Komplet identifikation, klassifikation og kvantifikation af proteiner fra endogene retrovirus i patienter med multipel sklerose.