Professor

Carl Bache

Fagområde

Engelsk sprog

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet

Sprogvidenskab, grammatik, syntaks, semantik, morfologi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At formulere en empirisk, deskriptiv og forklaringsmæssig adækvat og sammenhængende beskrivelse af sprogbrug, generelt og på engelsk.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant

Sprog er en helt central menneskelig evne og altafgørende for vores erkendelse, adfærd og interaktion.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab

Spændende og udfordrende 'give and take' i en bred forskningsmæssig og forskningspolitisk sammenhæng.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren

Ideerne fostres og modnes ofte gennem musik, på løbe-og vandreture, ved sejlads eller i selskab med familie, børn og børnebørn, hvis sproglige adfærd nøje betragtes!


  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  dr.phil.

  • Fagområde:
  Engelsk sprog, Sprogvidenskab

  • Tilknytning
  Institut for Sprog og Kommunikation

  • E-mail:
  cba@sdu.dk

  • Profil: