Professor

Henrik Balslev

1. Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                           

Jeg forsker i tropiske skove og deres mangfoldighed og hvilke kræfter, der driver den biologiske diversitet i troperne. Jeg har arbejdet i Amazonas, hvor jeg har udført omfattende feltarbejde med især palmer. Jeg forsker også i Thailands flora og er sammen med mine Thailandske kolleger i færd med at færdiggøre en total oversigt over landets planter, som forventes færdig i 2024.

2. Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?                                                                     

Biodiversitetskrisen er sammen med klimakrisen de største kriser menneskeheden står overfor. Arter forsvinder i stigende tal, men endnu værre er det, at populationerne af vilde dyr og planter skrumper alvorligt ind og splittes op i usammenhængende områder pga. menneskets omdannelse af naturlige habitater. Forskningen i biodiversitet er derfor mere aktuel nu end nogensinde, og det er en kæmpe udfordring at finde bæredygtige løsninger for menneskets sameksistens med jordens vilde natur.

3. Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?                                                                         

Forskning i biologisk diversitet er særligt interessant, fordi det i sig selv er fascinerende at udforske alle de mange former og arter og variation fra genetisk til landskabsniveau. Det er også særligt interessant, fordi det har stor betydning for menneskeheden. Uden biologisk diversitet ville vores liv være ensformige og begrænsede på mange måder. Den biologiske diversitet giver ophav til den store variation i vores livsbetingelser f.eks. i form af føde, sundhed, byggematerialer, bestøvere af vore afgrøder og meget meget mere.

4. Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?                                                                     

Jeg forventer, at jeg kan tale for forskningens enhed igennem Videnskabernes Selskab. Selskabet er den eneste betydende organisation i Danmark hvor Naturvidenskaben, Humaniora, og de Sociale videnskaber lever sammen, hvilket giver muligheden for sammenhold og fælles forsvar af videnskabens stilling i Danmark. Jeg forventer også, at mit medlemskab af Selskabet former mig som et mere afrundet menneske med respekt for de forskellige måder, videnskab drives på. Det er altid spændende at være med til møder og andre aktiviteter, hvor viden om forskellige emner tages op og belyses fra forskellige vinkler.

5. Fortæl lidt om mennesket bag forskeren. 

Jeg er født og opvokset i Afrika, men har boet det meste af mit liv i Danmark, dog afbrudt af længerevarende ophold i USA (PhD) og Sydamerika (første job). Ud over forskningen er jeg meget optaget af uddannelse. Jeg har altid undervist meget, og jeg har vejledt omkring 50 kandidatstuderende og 40 PhD studerende, og jeg regner den del af mit virke for at have den største ”impact.” Privat kan jeg godt lide at bo i et lille rækkehus, som er fyldt med bøger på alle vægge. Min fragmenterede familie med en søn, en steddatter, to sted-børnebørn og en ex betyder alt for mig. Jeg rejser meget i forbindelse med mit arbejde og har derfor svigtet mange familiefester og andre komsammener.

Information relateret til habilitet

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  ph.d.


  • Fagområde:
  Tropisk botanik


  • Tilknytning
  Biologisk Institut, Afd. for Systematisk Botanik

  • E-mail:
  henrik.balslev@bios.au.dk