Professor

Klaus Bock

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  lic.techn.

  • Fagområde:
  Organisk kemi, kulhydratkemi, NMR-spektroskopi, kulhydrat-proteininteraktioner, glykopeptider

  • Tilknytning
  European Research Council

  • E-mail:
  klaus.bock@privat.dk

  • Profil: