Mette Miller Danielsen

  • Prisoverrækkelser (HM Dronning Margrethe II’s Videnskabspris, L'Oréal-UNESCO For Women in Science)

  • Symposier og videnskabelige møder

  • Ørsted og Bohr-medaljerne

  • Foredragsaftener med Sapere Aude- og Eliteforsk-modtagere