Mette Miller Danielsen

  • Videnskabelige offentlige foredrag, arrangementer og formidlingsfestivaller (fx Nobelforelæsninger, Royal Academy Lectures, EliteForsk, Forskningens Døgn mm.)

  • Prisuddelinger (fx Dronning Margrethe II’s Videnskabspris, For Women in Science, Carlsbergfondets Forskningspris, Selskabets Guldmedalje)

  • Forskningsformidlingsudvalget

  • Sekretærbistand for Einar Hansens Fonde

  • Medlemsudflugter og særarrangementer