Professor

Susanne Ditlevsen

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Jeg forsker i matematiske modeller for biologiske processer, især modeller der tager højde for tilfældigheder i systemet, og jeg udvikler statistiske metoder for disse modeller. Jeg arbejder især med modeller for, hvordan hjernen bearbejder sensorisk input.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Moderne empiriske metoder til at indsamle enorme mængder data udvikler sig langt hurtigere end vores teoretiske forståelse af de systemer, vi måler på. En af de største udfordringer er at forstå de bagvedliggende mekanismer, at kunne adskille årsag og effekt og at identificere feedback-mekanismer.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Det er interessant, fordi det hjælper til at få mere information ud af vores data, og de konklusioner vi drager er mere retvisende.     

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?
Jeg glæder mig til en tættere kontakt med forskere fra helt andre forskningsområder. Jeg tror på at en tværvidenskabelig kontakt kan styrke vores forskning og forståelse af videnskaben.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.
Jeg har arbejdet som skuespiller i 15 år før jeg begyndte at arbejde med statistik, og i ti år turnerede jeg rundt i Spanien. Det var et stort skift fra den kunstneriske til den akademiske verden, men jeg bruger mine erfaringer fra den kreative proces i teaterverden til den kreative proces i forskningen. Jeg danser stadig et par gange om ugen. Jeg er gift og tilsammen har vi 3 børn og 3 børnebørn.

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Ph.d.

  • Fagområde:
  Statistik, stokastiske processer, matematisk biologi, computational neuroscience

  • Tilknytning
  Institut for Matematiske Fag

  • E-mail:
  susanne@math.ku.dk

  • Profil: