Professor

Karin Margarita Frei

Fagområde

Arkæometri, arkæologi, geologi, geokemi

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Jeg arbejder i det krydsfelt mellem arkæologi og naturvidenskab, som kaldes for arkæometri. Jeg benytter og udvikler naturvidenskabelige metoder - især strontiumisotopanalyse - til belysning af kulturhistoriske problemstillinger vedrørende forhistoriske og historiske menneskers og genstandes proveniens og mobilitet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Indenfor arkæometri er der en vifte af udfordringer af forskellige karakter. Nogle af udfordringerne er relateret til de begrænsninger, som er forbundet med arbejdet med uerstattelig, materiel kultur. I min karriere har de største udfordringer dog været relateret til det at arbejde så tværfagligt, som jeg gør. At skulle arbejde indenfor flere forskningstraditioner, at skulle være fagligt velfunderet i to vidt forskellige fag og holde sig opdateret på begge felter, er både meget berigende, men også meget tidskrævende. Det føles ofte som om man skal være to mennesker i ét.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

I øjeblikket kommer mange af de største og mest banebrydende forskningsresultater fra tværfaglig forskning. Dette er også tendensen indenfor arkæologi, hvor bl.a. strontiumisotopanalyser har været med til at bringe os tættere end nogensinde før på forhistoriske menneskers personlige historier; indsigter som er af afgørende betydning for at forstå samfundenes dynamik og årsager til kulturforandring.  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Ph.d.


  • Fagområde:
  Arkæometri


  • Tilknytning
  Nationalmuseet, Bevaring og Naturvidenskab

  • E-mail:
  Karin.M.Frei@natmus.dk