Forskningsprofessor

Bjarne Grønnow

1. Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt er arktisk arkæologi. Faget belyser dels den udvikling, der med start for 200.000 år siden ledte til, at Jordens koldeste egne blev befolket, dels de arktiske folks kulturhistorie i hele det nordlige cirkumpolare område. Min forskning er særligt målrettet inuit-kulturernes oprindelse, forhistorie og tidlige historie i Grønland.   

                           

2. Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

Der er store ubesvarede spørgsmål, om hvorfor mennesket, der jo i udgangspunkt er en tropisk art, overhovedet bosætter sig i Arktis, om hvordan jæger-grupperne spredtes til og i Nordskandinavien, Sibirien, Alaska, Canada og Grønland, og om hvordan de formåede at skabe sig en ofte rig tilværelse på tundraen og isen langs de arktiske kyster.         

 

3. Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?

Arkæologisk viden om de arktiske folks liv og strategier under ofte dramatisk skiftende klima- og naturforhold og samfundenes møder med kulturer udefra kan bidrage til at belyse og perspektivere helt aktuelle problemstillinger i vore dages Arktis.

 

4. Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

At det giver mig nyt udsyn, perspektiv på min forskning, tværfaglig forståelse og indsigt samt hyggeligt og inspirerende samvær med de bedste og mest visionære forskere i landet.

 

5. Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg har gennem mere end 40 år været engageret i arkæologien i Arktis, og det har givet mig mange oplevelser for livet. På ofte krævende ekspeditioner og udgravninger i Grønland, Canada og Alaska bliver man godt ’tømret sammen’ med sine kolleger og venskaber opstår – også omkring mange andre emner end de faglige. En periode som leder af Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre (nu Sagnlandet Lejre) har betydet meget for min interesse for historisk formidling og bevaringen af kulturmiljøer i Danmark. I fritiden er det en ældre træbåd, ’Rylen’, som jeg pløjer Roskilde Fjords vande med, der tager opmærksomheden, samt mountain-biking i skovene her omkring den lille havneby Gershøj, hvor jeg og min kone bor.

Information relateret til habilitet


  • Titel:
  Forskningsprofessor


  • Grad:
  dr.phil.


  • Fagområde:
  arkæologi, etnohistorie


  • Tilknytning
  Nationalmuseet

  • E-mail:
  bjarne.gronnow@natmus.dk