Professor

Knud Haakonssen

Fagområde

Idéhistorie

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Den tidlig-moderne naturret og oplysningstidens moralske og politiske ideer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At påvise den lokale brug af tilsyneladende universelle ideer, så som rettigheder, og disses overførelse og modtagelse indenfor og udenfor Europa.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Fordi det kræver tilsidesættelse af gammeldags idéhistorie og revision af dens mere eller mindre opfundne ’traditioner’, og fordi det er en udfordring til at formidle glemt kildemateriale gennem nye tekstudgaver og digitalisering af tekster. 

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

At lære om andre vidensområder fra de bedste hjerner.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Efter næsten et halvt århundrede som udlandsdansker er det interessant at være tilbage og lidt af en udfordring at opleve, hvor meget der har ændret sig – og hvor meget der er det samme – både socialt, kulturelt og i forskning. 

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  dr.phil.

  • Fagområde:
  Idéhistorie

  • Tilknytning
  Københavns Universitet, SAXO-Instituttet

  • E-mail:
  k.haakonssen@gmail.com

  • Profil:
  knudhaakonssen.com