Professor

Peter Harder

Fagområde

Sprogvidenskab

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Sproglig betydning, særlig i samfundsmæssigt perspektiv

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At få de forskellige discipliner og teoretiske tilgange til at spille bedre sammen, så den fremadskridende videnskabelige specialisering ikke betyder en fragmentering af vores viden

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Sprog er et centralt særtræk ved mennesket som art - og evnen til at håndtere betydninger spiller en nøglerolle i samfundsprocesser, herunder politik og uddannelse

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Oase for tværvidenskabelige diskussioner!

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Far og farfar - medlem af en række grønne foreninger - grundtvigsk baggrund (medlem af menighedsnævnet i Vartov Valgmenighed) - deltager i samfundsdebatten, bl. a. om miljø, uddannelse og tendenser til øget hierarkisering i organisationer, herunder universiteter

Information relateret til habilitet

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  dr.phil.


  • Fagområde:
  Engelsk grammatik, teoretisk lingvistik


  • Tilknytning
  Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

  • E-mail:
  harder@hum.ku.dk