Majka Holm


  • Det Unge Akademi

  • Forskningspolitisk udvalg, herunder forskningspolitisk årsmøde

  • Forskningspolitiske opgaver

  • Indstillinger til fondsbestyrelser, råd og nævn