Karin Kjær Madsen

  • Ledelsesmæssigt ansvar for sekretariatets drifts- og udviklingsopgaver

  • Ansvar for økonomi- og lønforvaltning, herunder budget i samarbejde med generalsekretæren

  • Sekretariatsbetjening af Præsidiet

  • Rådgivning af og sparring med præsident og generalsekretær

  • Generelle henvendelser