Professor

Marie-Louise Nosch

Fagområde

Historie og arkæologi

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Tekstilhistorie og tekstilarkæologi. Min særlige ekspertise er Linear B indskrifter på mykensk græsk.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At bygge bro mellem historie, arkæologi og epigrafik.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Tekstilteknologi er formativ og normativ for mange andre vidensfelter.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Spændende og udfordrende meddelelser og samvær.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg glæder mig til dette nye kapitel i mit liv og til at lære noget nyt.


Information relateret til habilitet

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Ph.d.

  • Fagområde:
  historie, antikken

  • Tilknytning
  Københavns Universitet, Saxo

  • E-mail:
  nosch@hum.ku.dk

  • Profil:
  https://saxo.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/150791