Professor og redaktør

Marianne Pade

Fagområde

Klassisk Filolgi

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Renæssancens latinkultur

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At vise at latin forblev et levende sprog selv 1000 år efter at nogen havde haft det som modersmål, og at den enorme, stadig ret uudforskede, litteratur der blev skrevet på latin indtil langt op i 1700-tallet er en vigtig del af vores kulturarv.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Eftermiddelalderligt latin er ofte blevet afskrevet af forskningen som uoriginalt og derivativt, fordi det bevidst imiterer klassisk latin; det er en stor og interessant opgave at rette fokus på en central, men i nogen grad overset del af vores kulturarv.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Givende samvær med højt kvalificerede forskere fra mange videnskabelige områder.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

En hedonist der elsker at skabe både lødige og fornøjelige rammer for videnskabeligt virke.

Information relateret til habilitet

  • Titel:
  Professor og redaktør

  • Grad:
  dr.phil.

  • Fagområde:
  Klassisk filologi, nylatin, renæssancehumanisme

  • Tilknytning
  Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

  • E-mail:
  pade@cas.au.dk

  • Profil: