Lektor

Thomas Pape

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Taksonomi, systematik og evolution med særligt fokus på tovingede insekter. Min forskning bidrager til at dokumentere livet på vores planet: hvilke arter, der findes (taksonomi), hvordan de klassificeres (systematik), hvor de er udbredt (biogeografi), og hvordan de har udviklet sig (evolution). Jeg har særligt fokus på den gruppe af insekter, som kaldes tovinger (fluer og myg).

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Livet på jorden er meget overfladisk kendt, og vi mangler muligvis at få beskrevet og navngivet 90% af de eksisterende arter. Den videnskabelige navngivning er desuden kun det første lille skridt på vejen mod kendskabet til arternes livscyklus, tilpasninger til miljøet og biologiske betydning i økosystemerne. Forståelsen af organismernes evolution må nødvendigvis baseres på velunderbyggede stamtræer (fylogenier), og skønt analyser af DNA-sekvenser har givet et effektivt redskab, så er tilgang til friskt materiale af fylogenetisk vigtige taxa en stærkt begrænsende faktor. Når det bliver teknisk muligt og økonomisk berettiget at sekvensere DNA fra museumsmateriale til større fylogenetiske analyser, vil der blive åbnet for helt nye muligheder.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Jordens biosfære er et gigantisk laboratorium, som har været aktivt i mere end fire milliarder år. Nye livsformer har afløst gamle, og den recente biodiversitet er mere kompleks og indeholder flere arter end nogensinde tidligere i Jordens historie. Jo mere indsigt vi får i den natur, vi indgår i, desto bedre kan vi sikre gode levevilkår for de kommende generationer.


  • Titel:
  Lektor

  • Grad:
  Ph.d.

  • Fagområde:
  Zoologi, taxonomi, systematik, evolution

  • Tilknytning
  Statens Naturhistoriske Museum

  • E-mail:
  tpape@snm.ku.dk

  • Profil: