Professor

Stine Helene Falsig Pedersen

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?
Vores centrale mål er at forstå regulering og funktioner af cellulær syre-base transport, herunder hvilke roller disse transportere spiller i cancer-udvikling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
En central udfordring er at der mangler strukturel information om de klasser af iontransportproteiner vi studerer, herunder deres interaktion med cellemembraner, og hvilke strukturelle ændringer der ligger til grund for deres regulering.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
Syre-base transportproteiner er ikke alene nogen af de evolutionært ældste proteiner og vidt udbredt i alle fyla, de er også centrale i sygdomme som fx cancer og er på grund af deres lokalisering i plasmamembranen oplagte drug-targets.  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  PhD


  • Fagområde:
  Cellebiologi, iontransportproteiner struktur og regulering, syre-base regulering, cancer


  • Tilknytning
  Københavns Universitet, SCIENCE, Biologisk Institut

  • E-mail:
  sfpedersen@bio.ku.dk