Rikke Reinholdt Petersen


  • Kommunikation og presse

  • Sociale medier og nyhedsbreve

  • Forlagsvirksomhed

  • Internationale videnskabelige organisationer (herunder ISC, UAI, ALLEA og EASAC) samt udvalgssekretær for den Internationale Komité

  • Arkivansvarlig

  • Administration af korrektur og oversættelser