Rikke Reinholdt Petersen


  • Ekstern kommunikation, herunder artikelskrivning og sociale medier

  • Videnskabelige symposier, konferencer og møder, herunder henvendelser vdr. booking af lokaler

  • Forlagsansvarlig, herunder webshopsalg

  • Internationale og nationale videnskabelige organisationer og unioner (bl.a. ISC, UAI, ALLEA og EASAC)

  • Arkivansvarlig

  • Oversættelse, korrektur og grafik