Professor

Jesper Ryberg

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg arbejder overordnet inden for den traditionelle del af filosofien, der kaldes praktisk filosofi. Mere præcist er mine områder etik og retsfilosofi.  Etik beskæ

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Dr. Phil


  • Fagområde:
  Filosofi, retsfilosofi, anvendt etik


  • Tilknytning
  Institut for Kultur og Identitet

  • E-mail:
  ryberg@ruc.dk