Professor

Majken Schultz

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i samspillet imellem organisationers kultur, identitet og image. Det er kort fortalt samspillet imellem organisationers daglige værdier og handlinger, hvordan de definerer sig selv som forskellige fra andre, og hvordan de opfattes af deres omverden. Det er langt fra altid, at opfattelserne hos for eksempel ledelsen og kunderne stemmer overens, og det påvirker, hvem organisationen er og, hvordan den udvikler sig. Jeg har studeret betydningen af kultur og identitet igennem en række flerårige undersøgelser af danske virksomheder, som hver især står for noget helt særligt, og som på hver sin måde har været igennem voldsomme ændringsprocesser, nemlig Bang & Olufsen i slut halvfemserne (hvor jeg nu er tilbage som bestyrelsesmedlem), LEGO Gruppen fra 2000-2005 og i de seneste fem år et studie af Carlsberg Gruppens transformationsproces fra regionalt bryggeri til global spiller.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

Den ene store metodiske udfordring er, hvordan man studerer samspillet imellem fænomener i en verden, som hele tiden er i bevægelse. Vi kan jo ikke bede virksomhederne om at stoppe op, så vi kan gennemføre vores studie under ordnede forhold. Den anden store udfordring er, at virksomhederne bliver mere og mere globale og vanskelige at overskue, også for virksomhedens egne medarbejdere; og det stiller større krav til, at forskeren kommer bredere rundt. Dilemmaet er, at man netop i kvalitative kultur- og identitetsstudier har en ambition om at komme tæt på organisationens handlinger og meningsskabelse samtidig med, at de hele tiden er under udvikling mange forskellige steder samtidig.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så spændende/interessant?

Jeg synes, det er utrolig fascinerende at se, hvordan organisationer hele tiden skal genfinde og nytænke en meningsfuld kerne i det, de laver og den måde, de laver det på. Hvordan genskaber en organisation balancen imellem konstant fornyelse og kontinuitet i deres kultur og identitet? Der var ikke mange i 2002, som troede, at LEGO havde en strålende fremtid baseret på klodsen, men man genfortolkede sin identitet i konstruktionslegen og fik skabt en kultur, som blev langt bedre til at lytte til og involvere sine passionerede kunder.  Kultur og identitet i organisationer omhandler store og klassiske spørgsmål, som fornytolkes hele tiden. Det er utrolig vanskeligt og derfor spændende at følge, når det lykkes - og ikke lykkes så godt.


  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Dr. Phil

  • Fagområde:
  Ledelse, kommunikation og organisationsteori

  • Tilknytning
  Institut for organisation

  • E-mail:
  ms.ioa@cbs.dk

  • Profil: