Professor

Thomas Sinkjær

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?                          
Sammenspillet mellem hjernens/centralnervesystemets (CNS) styresignaler til skeletmuskulturen og de følesignaler der sendes retur fra musklerne til hjernen

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?
Det er bla at forstå hvordan hjernen anvender nerveimpulserne fra musklernes følelegemer under afviklingen af en bevægelse til at udføre selve bevægelsen og til at indlære nye bevægelser.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?
En dybere erkendelse af den sanse-motorisk interaktion under fx gang kan anvendes til at udvikle bedre metoder og teknikker til genoptræning efter skader i centralnervesystemet. 

Information relateret til habilitet        

Klik her for at se Thomas Sinkjærs CV                                                                     

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  ph.d., dr. med.

  • Fagområde:
  Neurovidenskab, biomekanik, medicoteknik

  • Tilknytning
  AAU

  • E-mail:
  ts@hst.aau.dk

  • Profil: