Professor

Dagfinn Skre

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  dr.phil.


  • Fagområde:
  Arkæologi, nordisk jernalder, vikingetid, middelalder


  • Tilknytning
  Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo

  • E-mail:
  dagfinn.skre@khm.uio.no