Tirsdag den 12. marts 2013 kl. 14.00 - 18.00 H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal Faglig excellence ved masseuniversiteter

Temaet for årsmødet er Faglig excellence ved masseuniversiteter. Udgangspunktet er den politiske målsætning om, at en meget stor andel (20-25%) af hver ungdomsårgang skal gennemgå en universitetsuddannelse. Det er vigtigt at sikre forskning og uddannelse på højt internationalt niveau, for at Danmark kan være frontløber som videnssamfund og for udvikling af vidensbaserede virksomheder og organisationer. Det er derfor Det Forskningspolitiske Udvalg i Videnskabernes Selskabs vurdering, at universiteternes udvikling og opretholdelse af faglig excellence skal have den allerstørste opmærksomhed. Det er af afgørende betydning, at visionen om at en stor andel af en ungdomsårgang skal gennemgå en universitetsuddannelse i høj grad bør indfries gennem forskningsbaseret uddannelse, som tager afsæt i forskning af højeste, internationale kvalitet. Videnskabernes Selskab har derfor inviteret et panel af både danske og internationale eksperter til at give deres bud på, hvordan excellence opretholdes ved masseuniversiteter. En efterfølgende Hvidbog vil blive baseret på disse indlæg og diskussionen ved årsmødet. 

Hent Hvidbogen: Faglig Exellence ved Masseuniversiteter

Se program for Årsmødet her

Oplæg ved Forskningspolitisk Årsmøde 2013

Professor, dr.phil, dr.scient.soc. Kirsten Hastrup, president of the academy: Welcome

Professor, dr.med. Søren Nielsen, chairman of the Commitee for Research Policy:
Introduction to the Annual Research Policy Meeting

Dr. Amanda Goodall, Cass Business School, London, UK: Leading and managing research universities:

Why we need scholars in charge

Professor emeritus Gunnar Öquist, Uppsala University, Uppsala, Sweden:

Fostering breakthrough research: A comparative study

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

25 procent og universiteter på højeste niveau

Professor, dr. polit. Niels Kærgård, vicepræsident i Videnskabernes Selskab:

Faglig excellence ved masseuniversiteter – set i humanistisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv

Adjunkt, ph.d. Thomas Bjørnskov Poulsen, Forskningspolitisk Udvalg i Det Unge Akademi:

Ved indgangen til Elfenbenstårnet: Unge forskeres vurdering af styrker og svagheder i de danske universitetsuddannelser.

Professor, dr. scient. Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet:

Excellence i universitetsmiljøer