Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14.00 - 18.00 H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal Tenure track: En dansk model? - Klare karriereveje i dansk forskning

Emnet for Forskningspolitisk Årsmøde 2014 er tenure track. Mødets første del præsenterer en nylig analyse fra Science Europe af effekten af international og transatlantisk mobilitet samt tenure track erfaringer fra udlandet. Mødets anden del bringer synsvinkler på emnet fra centrale danske aktører. Minister for uddannelse og forskning uddannelser Sofie Carsten Nielsen indleder.

Hent Hvidbogen Tenure track : En dansk model? - Klare karierreveje i danske forskning

Se program for Årsmødet her.

Oplæg ved Forskningspolitisk Årsmøde 2014

For yderligere information, kontakt venligt Mette Danielsen på 33 43 53 00 eller mda@royalacademy.dk