Torsdag den 19. marts 2015 kl. 13.00 - 17.00 H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal - Ph.d.-Uddannelse og talentpleje for fremtiden

Emnet for Forskningspolitisk Årsmøde 2015 er Ph.d.-uddannelsen og talentpleje. Minister for uddannelse og forskning Sofie Carsten Nielsen indleder mødet.

Den politiske satsning på at øge antallet af ph.d.-kandidater er fuldt implementeret i 2014, og samtidig er Uddannelses- og Forskningsministeriet i færd med at evaluere forskeruddannelsesområdet. Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg har derfor valgt ’Ph.d.-uddannelse og talentpleje for fremtiden’ som tema for det forskningspolitiske årsmøde i 2015. Temaet tager afsæt i en forståelse af, at ph.d.-uddannelse er akademisk talentudvikling. Netop talentudvikling danner derfor klangbund for årets hvidbogs diskussion af fremtidens ph.d.-uddannelser, som måske er det vigtigste element i en forskeruddannelse.

Hvidbogen kan hentes her

Præsentationerne fra dagen er tilgængelige her:

Kirsten Drotner - Introduktion

Stefan Hermann - Talentudvikling - Vilkår og Perspektiver

Hanne Hautop - Hvad kan universiteterne lære af ScienceTalenters erfaringer med 5 års national talentpleje for de 12-20 årige?

Jes Madsen - Talentudvikling på ph.d.-området - udfordringer og løsninger

Bodil Holst - De higer og søger: Hvordan kan universiteterne og Forskningsministeriet bedst tilrettelægge dansk Ph.d-uddannelse 

Har du spørgsmål til arrangementet så kontakt Rasmus Enevoldsen: re@royalacademy.dk | 33 43 53 12