Torsdag den 10. marts 2016 kl. 13.00 - 17.00 H.C. Andersens Boulevard 35, 1. sal - Videnskabens betydning for Samfundet

Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg har valgt Videnskabens betydning for Samfundet som tema for det forskningspolitiske årsmøde 2016. Temaet tager afsæt i en forståelse af videnskaben som drivende kraft i samfundet. Det tager også udgangspunkt i et samlet syn på forskningen, der går på tværs af forskellene mellem områder som naturvidenskab, medicin, humaniora og samfundsvidenskab.

Det er håbet, at hvidbogen og det forskningspolitiske årsmøde 2016 tilsammen kan give inspiration til at overveje fremtidens kriterier og prioriteringer ved udmøntningen af forskningsmidler. Forskningspolitisk Udvalg har derfor bedt Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og repræsentanter for andre institutioner, der har indflydelse på Danmarks tildeling og fordeling af forskningsmidler, om at deltage i mødet og diskussionen af disse emner.

Hent programmet her

Hent Hvidbogen her

Dagens indslag:

  • Professor Kirsten Hastrup, præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab byder velkommen
  • Professor Henrik Balslev, formand for Forskningspolitisk Udvalg:

–         Introduktion til Årsmødet 2016

  • Uddannelses- og Forskningsminister Ulla Tørnæs (Tale)
  • Sarah de Rijcke, Centre for Science & Technology Studies (CWTS), Leiden:

–         ”Accounting for Impact: Evaluation practices and the Effects of Indicator Use”

  • Christina Moberg, Professor KTH Stockholm, Præsident Det Kungl. Vetenskapsakademien:

–         ”Top-down eller bottom-up i forskningen” (Tale)

  • Tore Duvold, Vicedirektør Innovationsfonden:

–         ”Fra ide til værdi”

  • Professor Kirsten Drotner, FPU

–         ”Hvad giver forskningen tilbage til samfundet?”

  • Professor Andreas Roepstorff, FPU

–         ”Forskning der Flytter: Erfaringer og Anbefalinger”


Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt Rasmus Enevoldsen: re@royalacademy.dk | 33 43 53 12