Årets forskningspolitiske møde fandt sted den 6. marts 2018 med temaet den forskerbaserede uddannelse 

Som tema for Selskabets forskningspolitiske årsmøde og hvidbog havde Forskningspolitisk Udvalg valgt den forskerbaserede uddannelse. Ikke bare den forskningsbaserede uddannelse, men den forskerbaserede, fordi det enkelte individ, forskeren, der formidler viden baseret på såvel egen som andres forskning. Den undervisning og overførsel af viden fra forsker til studerende har fundet sted på gode universiteter i næsten tusind år. Ikke som en envejskommunikation, men som ægte akademisk dialog mellem studerende og underviser.


For Videnskabernes Selskab er forskning og uddannelse til samfundets gavn. Det er ikke en udgift, men en investering. Veluddannede akademikere tilfører samfundet betydelig værdi - især hvis der også gives særlig både politisk og finansiel attention til stærke rammer for forskerbaseret uddannelse. 

Med dette afsæt har Videnskabernes Selskab opstillet følgende anbefalinger:

1. Den forskerbaserede uddannelse bør fortsat, trods øget optag være grundlaget for universiteternes undervisning. Kun derved skabes værdifulde, kompetente, kreative og kritiske kandidater forberedt til livslang læring.

2. Forholdet mellem studerende og professorer/lektorer/adjunkter bør forbedres, så det nuværende høje antal studerende per underviser nedbringes. Enten via færre studerende eller økonomi til flere undervisere.

3. Universiteterne må have stabilitet, uafhængighed og frihed til selv at agere i respekt for Magna Charta, og overstyring må væk.

4. Universiteternes studiemiljøer bør optimeres via moderne læringsformer, hvor det er hensigtsmæssigt.

5. Danmark har brug for fremragende universiteter for at kunne klare sig i den globale konkurrence og bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål. Den nødvendige økonomi til det må bevilges.


Hvidbogen kan hentes her

The English version of the White Paper is available here.