Årets forskningspolitiske møde fandt sted den 19. marts 2019 med temaet Fri Forskning.


Til dette års forskningspolitiske årsmøde havde Forskningspolitisk Udvalg inviteret politikere og centrale aktører i forskningsverdenen til at debattere rammerne for den frie forskning i Danmark. Forskningspolitisk Udvalg bestod i sæsonen af: Majken Schultz (formand), Thomas Bjørnholm, Morten Rievers Heiberg, Birgit Schiøtt, Ole Wæver og Jeppe Dyre.

Mødet indledtes med en tale af uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, hvori han bl.a. responderede på en af de fire anbefalinger i Videnskabernes Selskabs Hvidbog om Fri Forskning udgivet, som oplæg til mødet. Karrierevejene skal være mere effektive og attraktive lyder anbefalingen, men ifølge Ahlers skal løsningen ikke komme fra politikerne, men fra Universiteterne, og ministeren opfordrede universiteterne til, at blive bedre til at ansætte folk udefra og slå stillinger bredt op. 

Ministerens tale blev efterfulgt af introduktion af Forskningspolitisk Udvalgs formand, professor Majken Schultz, til temaet for Årsmødet og Hvidbogen. Selvom de danske universiteter har været succesfulde og dansk forskning ligger i verdenstoppen, er der udfordringer for den frie forskning, som det er nødvendigt at adressere og håndtere. En væsentlig udfordring er at afbalancere den markante vækst i private og konkurrenceudsatte midler med en stigning i basismidlerne. Det er afgørende at finde den rette balance mellem de to finansieringsformer, og budskabet i Hvidbogen er klart: De offentlige forskningsinvesteringer skal følge med de private midler for ikke at overlade den fremtidige finansiering af fri forskning til private fonde og for at sikre, at universiteterne ikke ender som rene ”forskerhoteller”. En anden udfordring, der peges på i Hvidbogen, er fremvæksten af målsystemer og stadigt mere endimensionelle rangordninger af tidsskrifter. De mange målsystemer risikerer at reducere forskningens innovative potentiale og skabe incitamenter til konformitet fremfor kreativitet.

Til at imødegå udfordringerne fremsætter Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske udvalg i Hvidbogen med fire anbefalinger:

1. Et løft i ambitionsniveauet for det offentlige forskningsbudget i pct. af BNP fra 1 pct. til 1,5 pct.

2. Karrierevejene i universitetssystemet skal være mere effektive og attraktive

3. Skabelse af bredere virkemidler i finansiering af forskningen

4. Universiteterne har ejerskabet for kvalitetsudvikling

Hvidbogen kan hentes her