Årets forskningspolitiske møde blev desværre aflyst på grund af corona-situationen. Forskningspolitisk Hvidbog for 2020 er udkommet som planlagt, den kan du finde her på siden.


På baggrund af de officielle udmeldinger i relation til coronavirus besluttede Selskabets Præsidium at aflyse alle aktiviteter fra marts måned og resten af sæsonen. Derfor måtte dette års forskningspolitiske årsmøde også aflyses. Årsmødet skulle have haft temaet Forskningskvalitet, hvilket også et temaet for dette års Hvidbog.

I årets forskningspolitiske Hvidbog diskuteres hvordan forskningskvalitet kan vurderes, og hvordan vi sikre at forskningen på de danske universiteter, er af høj og gerne stigende kvalitet. Derfor er det vigtigt at de forskellige aktører på området, er opmærksomme på eventuelle svagheder i den nuværende praksis. 

Forskningspolitisk Udvalg ønsker med Hvidbogen at stimulere til diskussion og problematisering, men fremsætter også fire anbefalinger:

1. Forskningsfinansierende fonde og institutioner skal løbende kritisk vurderer deres udvælgelsesprocesser.
2. En eller to fonde skal iværksætte forsøg med uddeling af midler ved lodtrækning mellem de kvalificerede ansøgninger.
3. Universiteterne skal sikre, at alle ansættelsesudvalg for videnskabelige stillinger har et klart flertal af fagkyndige lektorer og professorer.
4. Strategiske satsningsområder på nationalt niveau skal identificeres ved, at der udarbejdes et idékatalog baseret på en bred høringsproces.


Hvidbogen for 2020 kan hentes HER.

The English version of the White Paper is available here.