Her kan du se en samlet oversigt over initiativer iværksat med henblik på at hjælpe forskere og studerende, som er påvirket af krigen i Ukraine. Siden opdateres løbende. Har du et initiativ, der skal på listen? Så send det gerne til kdvs@royalacademy.dk.

- Den 17.-19. marts 2023 afholdes en online konference under titlen ”What Good Is Philosophy? – A Benefit Conference for Ukraine”. Konferencen har til formål at samle midler til etableringen af et ’Center for Civic Engagement’ ved Kyiv Mohyla Academy. Centeret skal yde støtte til akademiske og civile institutioner i Ukraine for at modvirke de negative konsekvenser, Ruslands invasion har haft på landets videregående uddannelser såvel som folks liv generelt. Ved at hjælpe ukrainske studerende og forskere nu vil centeret også medvirke til at bane vejen for et levende og engageret efterkrigs-Ukraine.

- “Support to Ukrainian companies to integrate into the Single Market” fokuserer på virksomheder baseret i Ukraine og fordrevne ukrainsk-registrerede virksomheder, der i øjeblikket opererer fra EU. Læs mere her.

- Erasmus for Young Entrepreneurs - Ukraine (ReadyForEU) (SMP-COSME-2023-EYEUA) har til formål at matche nye iværksættere med ukrainsk statsborgerskab. Læs mere her og her

- Europa-kommissionens Horizon4Ukraine-side lister aktuelle muligheder for ukrainske forskere i igangværende EU-projekter. Se mere her

- MSCA4Ukraine støtter forskningsinstitutioner i Europa, så de kan finansiere ukrainske forskere på institutioner i EU. Læs pressemeddelelsen her.

- ISC-medlemmerne the Polish Academy of Sciences (PAS) og the U.S. National Academy of Sciences har igangsat et program til støtte for ukrainske forskningsprojekter. Læs mere om initiativet her.

- #ScienceForUkraine har udarbejdet en rapport, hvis formål er at understøtte udarbejdelsen af støtteprogammer til ukrainske forskere. Læs rapporten ved at klikke her

- I programmet "Scholars at Risk" formidles muligheder for ophold på internationale forskningsinstitutioner. Initiativet er koordineret i et samarbejde mellem de danske universiteter. Københavns Universitet hjælper med at forbinde de internationale forskere med danske miljøer. Kontakt de programansvarlige ved at klikke her.

- Hos Otto Mønsteds Fond findes opslag vedr. muligheden for ansættelse af en udenlandsk gæsteprofessor i 3 måneder. Klik her for nærmere information. 

- Østrigs Videnskabelige Akademi har gjort opmærksom på et særligt program for forskere, som flygter fra Ukraine, hvori der gives mulighed for forskningsophold ved Østrigs Videnskabelige Akademis forskningsenheder. Klik her for yderligere information. 

- I Frankrig har man oprettet støtteprogrammet "PAUSE", som koordineres fra Collège de France. Gennem programmet kan søges økonomisk støtte til forskerophold for ukrainske forskere i Frankrig i tre måneder. 

- Bremens Universitet tilbyder stipendier til politisk udsatte forskere. Klik her for at se mere.

- I Finland har man oprettet opholdssteder for forskere og kunstnere fra Ukraine i nød. Klik her for nærmere information.

- Volkswagen Stiftung tilbyder stipendier til forskere fra Ukraine.

- Stiftelsen for Strategisk Forskning (SSF) i Sverige tilbyder stipendier til ukrainske forskere. 

- National Institute of Chemistry i Slovenien tilbyder forskningsophold for ukrainske forskere og ph.d.-studerende.

- The Israel Academy of Sciences and Humanities tilbyder nødstipendier til ukrainske forskere.

- Erwin Schrödinger International Institute for Mathematics and Physics i Wien tilbyder forskningsstipendier til ukrainske forskere.

- Swiss National Science Foundation finansierer forskningsophold til forskere fra Ukraine ved universiteter i Schweiz m.m. Klik her for information. 

- Nencki Institute of Experimental Biology i Warszawa tilbyder jobs til ukrainske forskere og ph.d.-studerende. Klik her for information.

- Aarhus Universitet tilbyder forskningsophold for ukrainske forskere ved Aarhus Institute of Advanced Studies.  

- University of Wales tilbyder stipendier til studerende fra Ukraine. 

- Klaipėda University i Litauen tilbyder gratis studiepladser og ophold til medicinstuderende fra Ukraine, som ønsker at fortsætte deres studier der. Klik her for mere information. 

- University of Helsinki tilbyder gratis studiepladser til studerende fra Ukraine. Klik her for mere information.

- The Austrian Academy of Sciences har åbnet for et tilbud til ukrainske forskere om at foretage forskningsprojekter på østrigske forskningsinstitutioner. Initiativet er en del af Akademiets mobilitetsprogram "Joint Excellence in Science and Humanities" (JESH). Læs mere om JESH-Ukraine her.

- Association for Political and Legal Anthropology har en opslagsside over forskellige ressourcer og initiativer for ukrainske forskere. 

- EMBO fører en liste over forskere inden for biovidenskab (Europa m.m.), som har mulighed for at ansætte forskere fra Ukraine i deres laboratorier/forskningscentre. 

- The Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES) fører en liste over forskellige hjælpeinitiativer for ukrainske forskere. 

- Shevchenko Scientific Society fører en liste over hjælpeinitiativer for ukrainske forskere. 

- The Council for At-Risk Academics (Cara) tilbyder forskellige hjælpeprogrammer m.m. til udsatte forskere samt mulighed for at hjælpe/donere. Klik her for mere om deres indsats ift. Ukraine.

- Lunds Universitet i Sverige har en oversigt over forskellige muligheder for funding, hvis man som ukrainsk forsker ønsker at arbejde i Sverige.

- The British Academy og the Council for At-Risk Academics (Cara) har netop lanceret nye forskningsstipendier for udsatte forskere

- Europa-Kommissionen har lanceret ERA4Ukraine, en portal med relevant information til forskere på flugt om jobmuligheder inden for EU, boligmuligheder, godkendelse af eksamensbeviser m.m.   

- Accademia Nazionale dei Lincei uddeler en særlig Antonio Feltrinelli-pris for en enestående indsats/virksomhed af høj moralsk og humanitær værdi ifm. krigen i Ukraine. Klik her for at se mere om vilkårene for nominering og deadline. 

- Villum Fonden, Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden støtter stipendieprogrammet Scholars at Risk Ukraine (SARU). Programmet er målrettet ukrainske forskere, der er ramt af krigen. 

Vi henviser også til #ScienceForUkraines hjemmeside for forskellige initiativer for forskere og studerende. Vi henviser ligeledes til siden "From Ukraine to Denmark" for information om, hvordan man kan få hjælp, og hvordan man kan hjælpe. Besøg også AidUkraine Denmarks hjemmeside for hjælp til transport fra Ukraine til Danmark, ophold m.m. 

Videnskabernes Selskab tilslutter sig statements vedr. krigen i Ukraine udsendt af hhv. ALLEA, ISC, UAI og IHRN. Klik her for at læse mere. 


Klik her for at se den engelske version af denne side.