Professor

Anja Bechmann

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Jeg forsker i kollektive kommunikationsmønstre og adfærd i algoritmestyrede digitale platforme med fokus på demokratiske samfundsværdier, idealer og menneskerettigheder. Det har blandt andet udmøntet sig i empiriske studier af filterbobler, ikke-informerede samtykkepraksisser for datadeling, mis- og desinformation, stereotype deltagelsesmønstre på sociale medier på tværs af nationale befolkninger samt muligheder for systematisk diskrimination og underrepræsentation gennem AI- og algoritmebias. Min forskning bygger på og udvikler et teoretisk ståsted, hvor kollektiv adfærd både er et resultat af menneskelige dynamikker og teknologiske rammer, som skabes af organisationer. Min forskning har derfor ikke kun inkluderet studier af befolkninger og deres dataspor, men indeholder også en interesse for de aktører, der laver de algoritmestyrede platforme, de valg og fravalg, der træffes i den henseende. På den baggrund synliggør min forskning både kollektive mønstre og logikker, men peger også mod alternative procedurer og lovgivning, der bedre kan rumme den kulturelle og politiske magt, der ligger hos dem, der laver og ejer de algoritme- og datadrevne platforme. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

Min forskning er interdisciplinær i krydsfeltet mellem medievidenskab, sociologi og datavidenskab og anvender en bred vifte af metoder. De spænder fra etnografiske feltstudier, kvalitative interviews og kvantitative spørgeskemaundersøgelser til indsamling og analyser af store mængder af datastrømme med brug og træning af lærende modeller til at forstå interaktionsmønstre, tekst- og billedgenkendelse ofte på tværs af nationaliteter og forskellige sprog. På trods af potentialet i min forskning i forhold til at forstå menneskelig adfærd og kommunikation i samspil med teknologi giver det nogle væsentlige udfordringer, der knytter sig til dataadgang samt applicering og tilpasning af modeller udviklet til andre fagfelter med andre formål.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?

Min forskning bidrager til at forstå, hvordan mennesker og befolkninger i det 21. århundrede på tværs af lande og i samspil med teknologi navigerer og socialiserer i en digitalt integreret hverdag. Viden om samspillet mellem vores online adfærd, den data dette genererer, og måden, hvorpå denne data kan udnyttes, er en grundsten i at forstå nye kulturelle konfigurationer og strukturelle udfordringer, der opstår i et data-, AI- og algoritmestyret samfund.

Portrætfoto: Lise Balsby

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  ph.d.

  • Fagområde:
  Medievidenskab

  • Tilknytning
  Institut for kommunikation og kultur, Aarhus Universitet

  • E-mail:
  anjabechmann@cc.au.dk

  • Profil: