Professor

Merete Bilde

Fagområde

Fysisk kemi, atmosfærekemi, aerosoler

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Mit forskningsfelt er atmosfærisk fysisk kemi. Jeg er især interesseret i, hvordan aerosolpartikler i jordens atmosfære dannes, og hvilke fysisk-kemiske egenskaber de har. Det har betydning for, hvordan de påvirker luftkvalitet, menneskeligt helbred samt dannelsen af skyer og dermed det globale klima. Vi ser på, hvordan aerosolpartikler vekselvirker med den omgivende gasfase og har særlig interesse for, hvordan aerosolpartikler optager vand.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

En af udfordringerne er, at aerosolpartikler er meget komplekse både kemisk og fysisk. De indeholder både organiske og uorganiske stoffer, måske biologisk materiale, og de kan forekomme i mange fasetilstande (faste, flydende eller som multifasesystemer). Når aerosol partikler bevæger sig rundt i atmosfæren, kan de ændre sig fysisk og kemisk for eksempel via fotokemiske reaktioner på partiklernes overflade. Der mangler forståelse af disse processer på molekylært niveau.

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?

Det handler om at forstå sammenhænge mellem naturlige og menneskeskabte emissioner til atmosfæren og det globale klima. Aerosoler er desuden helt centrale i forhold til luftkvalitet.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Jeg ser især frem til at vekselvirke med forskere fra andre felter. 

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Ph.d.

  • Fagområde:
  Fysisk kemi, atmosfærekemi, aerosoler

  • Tilknytning
  Institut for Kemi, Aarhus Universitet

  • E-mail:
  bilde@chem.au.dk

  • Profil: