Professor

Susanne Bødker

Fagområde

Menneske-maskine interaktion.

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Jeg forsker i hvordan vi udvikler IT, så det bedst understøtter menneskelig brug. Specifikt arbejder jeg teoretisk med teknologi som medierende menneskelig aktivitet, både ift. samarbejde mellem mennesker gennem teknologien og ift. IT's materielle kvaliteter. Det betyder at jeg arbejder teoretisk, metodisk og empirisk (både med analyser af menneskers brug af teknologi og konstruerende med at bygge teknologiske alternativer). I disse processer er brugernes aktive deltagelse vigtig, og jeg har arbejdet med brugerinddragelse gennem participatory design siden 1980erne. Feltet er ganske interdisciplinært, og jeg er selv inspireret af socio-kulturel virksomhedsteori i min teoriudvikling. Jeg bruger denne og lignende teorier til at begrebssætte interaktionen mellem mennesker og IT, så vi kan designe og bygge alternative og mere brugbare teknologier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At aktivere teori konkret når man designer og konstruerer teknologiske løsninger. At holde sig for øje at der er alternativer til mainstream grænseflader, og at sådanne alternativer er vigtige at udforske, også selv om de ikke leder til produkter der kan sælges.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Forskningsområdet gør en forskel for menneskers hverdag og arbejdsliv. Forskningsområdet gør det muligt at være med til at forme de nyeste teknologiske muligheder (både konstruktivt og kritisk).

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

At møde forskere og forskningsfelter som jeg ikke kender så godt.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg startede min forskerkarriere i 1982 med at arbejde på Xerox PARC hvor mange af de IT-løsninger vi kender i dag blev udviklet (Internet, Vindue-mus-menu grænseflader mm). Siden har jeg haft mit liv i Aarhus med afstikkere til Stockholm, Limerick og Paris. Jeg har det med at engagere mig i diverse bestyrelser og nyder bl.a. at vandre i Nationalpark Mols Bjerge (hvor jeg var aktiv i bestyrelsen tidligt). Jeg har voksne børn og har boet i et bofællesskab i Aarhus N i 35 år.

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  dr. scient.

  • Fagområde:
  Menneske-maskine interaktion

  • Tilknytning
  Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

  • E-mail:
  bodker@cs.au.dk

  • Profil: