Professor

Søren Fournais

Fagområde

Matematik og matematisk fysik

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Spektralteori for operatorer med relevans for kvantemekanik.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Det er meget få operatorer vi kan udregne spektret for helt eksplicit. Derfor har vi brug for at forstå generelle sammenhænge og approximationssætninger for bedre at kunne behandle disse problemer.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Der er en meget hurtig udvikling i dette område i disse år. Dette skyldes i høj grad, at mange af problemerne er stærkt motiveret af landvindinger i fysik.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Spændende meddelelser på tværs af faggrænser.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg elsker at rejse - helt længere ophold, så man får et indblik i, hvordan det er at leve og have en hverdag i andre lande. Derfor interesserer jeg mig også meget for at lære andre sprog - jo flere jo bedre.


  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Ph.d.

  • Fagområde:
  Matematik, matematisk fysik

  • Tilknytning
  Institut for Matematik

  • E-mail:
  fournais@math.au.dk

  • Profil: