Professor

Mads Meier Jæger

Hvad er dit forskningsfelt - kort beskrevet?

Mit forskningsfelt er social ulighed og mobilitet. Jeg undersøger, i hvilket omfang - og hvorfor - sociale og økonomiske karakteristika (fx uddannelse og indkomst) transmitteres fra forældre til børn. Jeg interesserer mig også for familiers læringsmiljøer og statistiske metoder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer på dit felt?

De to største udfordringer er at identificere de ressourcer, som forældre mobiliserer for at fremme deres børns sociale og økonomiske position og hvordan samfundsmæssige forhold (fx velfærdsstat og historisk periode) påvirker social mobilitet. 

Hvorfor er netop dette forskningsområde så interessant?

Den økonomiske og sociale ulighed har været stigende i verden siden slutningen af 1980'erne. Det er vigtigt at forstå, hvilke konsekvenser den stigende ulighed har for individer og familiers sociale og økonomiske velfærd. 

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  PhD, M.Sc.


  • Fagområde:
  Sociologi


  • Tilknytning
  Sociologisk Institut, Københavns Universitet

  • E-mail:
  mmj@soc.ku.dk