Tine Jess

Fagområde

Medicin

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Mit forskningsfelt dækker en grundvidenskabelige forståelse af inflammatoriske tarmsygdommes opståen og forløb. Sygdommene rammer unge mennesker, har invaliderende og potentielt livstruende symptomer, og de kan ikke kureres. I Danmark alene lever 50.000 mennesker med kronisk tarmsygdom. Manglende indsigt i sygdommenes ætiologi og i den biologiske baggrund for deres varierende forløb gør det umuligt at forebygge sygdommene eller at skræddersy behandlingen til den enkelte. I Danmark har vi helt særlige muligheder for at ændre dette via unikke datakilder og biobankmateriale og applikation af epidemiologiske og molekylærbiologiske metoder i kombination.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Internationalt set er medicinske forskere udfordrede, når det kommer til at afdække de inflammatoriske tarmsygdommenes opståen og forløb. Det skyldes dels segmenterede hospitalsvæsener med ulige adgang for borgere, hvilket gør det svært at opnå generaliserbare resultater. Endvidere er der mangel på biologisk materiale forud for diagnose, hvilket udfordrer den ætiologiske forskning, ligesom der er mangel på langtidsdata, som kan sammenholdes med for eksempel genetiske data for at forstå forskelle i behandlingsrespons, hvilket er nødvendigt for at kunne udføre personlig medicin.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Forskningsområdet er vigtigt, fordi vi med en grundvidenskabelig tilgang kan være med til at løse et betydeligt sundhedsmæssigt problem på verdensplan. Ved optimal anvendelse af unikke danske ressourcer kan vi danne grundlag for tværvidenskabelig forskning på et niveau, der tiltrækker de dygtigste kolleger fra hele verden til Danmark, sikrer uddannelsen af næste generation af forskere og potentielt vil ændre livet for millioner af mennesker.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Jeg forventer at bidrage med min videnskabelige, ledelsesmæssige og forskningspolitiske baggrund til Selskabets virke. I årene 2012-2017 var jeg medlem af Det Unge Akademi under Selskabet, hvor jeg fungerede som formand for det forskningspolitiske udvalg, senere som næstformand for akademiet, var medlem af Uddannelses- og Forskningsministeriets Task Force for Flere Kvinder i Forskning, og var hovedansvarlig for etableringen af en forsker-politiker praktikordning mellem ordførere i Folketinget og forskere i Det Unge Akademi. Jeg forventer at kunne bidrage med mine erfaringer herfra til at understøtte Selskabets virke.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg er opvokset på Østerbro, har boet i Italien i mine unge år, læst medicin ved Københavns Universitet og startede min forskningskarriere som medicinstuderende ved Herlev Hospital og siden som færdig læge ved Mayo Clinic i USA. Jeg blev dr.med. baseret på en disputats om kræftrisikoen ved inflammatoriske tarmsygdomme som 33-årig, professor som 39-årig og har ledet forskellige større forskningsmiljøer, inden jeg i 2021 etablerede mit grundforskningscenter. Privat danner jeg par med Museumsdirektør Peter C. Kjærgaard, vi har tilsammen fem børn og bor i Hellerup. Jeg nyder kultur, natur, løb, rejser og roen i vort sommerhus i Rågeleje.

  • Titel:


  • Grad:
  Cand.med., dr.med.

  • Fagområde:
  Medicin, Gastroenterologi, klinisk epidemiologi, inflammatoriske tarmsygdomme

  • Tilknytning
  Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease, AAU CPH

  • E-mail:
  jess@dcm.aau.dk

  • Profil: