Professor

Niels Kærgård

Fagområde

Økonomi, historie og politik

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Økonomiens grænseområder i forhold til politik, historie og religion

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

At bygge bro mellem økonomien og tilgrænsende fagområder uden at opgive den økonomiske kernefaglighed

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Med den stærke specialisering falder mange spændende problemstillinger let mellem fagene

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Interessant faglige meddelelser og debatter, forskningspolitiske aktiviteter og hyggeligt samvær

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Ikke kun analyserende forsker, men også engageret samfundsborger


  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  dr.polit.

  • Fagområde:
  Jordbrugspolitik, økonomisk politik, økonomiske teoriers historie, økonomisk historie

  • Tilknytning
  Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

  • E-mail:
  nik@ifro.ku.dk

  • Profil: