Professor, centerleder

Mikael Rask Madsen

Fagområde

Jura, international ret, retssociologi, globaliseringsstudier

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Jeg undersøger grundlæggende fremkomsten og konsekvenserne af stadigt flere internationale domstole. Mit fokus er på internationale domstole, da de giver mig mulighed for en afgrænset empirisk genstand med henblik på at studere det langt større fænomen, som de er en del af, nemlig en generel forskydning af magt – politisk som juridisk – mod et internationalt niveau

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Selv om vi kan identificere centrale institutioner som f.eks. internationale domstole, er det en kolossal udfordring at gøre global jura og magt håndgribelig og empirisk forståelig.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Det samspil, som er opstået mellem nationale og internationale domstole – og således mellem national og international ret og politik – er helt fundamentalt for forståelse af udviklingen af ret, politik og samfund i mange lande, herunder i Danmark.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

At være en del af et selskab, som sætter excellent grundforskning i centrum på tværs af discipliner.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Når jeg ikke forsker eller er sammen med familien, bruger jeg min tid på at høre og spille musik, særligt moderne jazz og klassisk. 

  • Titel:
  Professor, centerleder

  • Grad:
  ph.d

  • Fagområde:
  retssociologi, international ret

  • Tilknytning
  Center for International Courts, Det Juridiske Fakultet

  • E-mail:
  mikael.madsen@jur.ku.dk

  • Profil: