Professor emeritus

Poul Christian Matthiessen

Fagområde 

Demografi

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Den globale befolkningsudvikling, herunder specielt fertilitet og migration

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Et mangelfuldt datagrundlag i mange udviklingslande.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant? 

Fertilitet og migration i forbindelse med befolkningsudviklingen er blandt de mest basale menneskelige adfærdsformer

og udviklingen heri vil være blandt de mest bestemmende faktorer for den globale udvikling.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Inspiration gennem foredrag og samvær med medlemmerne af Selskabet.

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren

Engageret i menneskehedens udvikling.


  • Titel:
  Professor emeritus

  • Grad:
  dr.polit.

  • Fagområde:
  Demografi

  • Tilknytning
  Grosserer A. Collstrops Fond

  • E-mail:
  pcm@mail.tele.dk

  • Profil: