Professor

N. Asger Mortensen

Fagområde

Faststoffysik, kvantefysik, optik, nanoteknologi

Hvad er dit forskningsfelt kort beskrevet?

Min forskning beskæftiger sig med lys-stof vekselvirkninger i mesoskopiske systemer og nanostrukturer på grænsefladen mellem klassisk elektrodynamik og kvantefysik.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer?

Den stærke kobling mellem lys og stof er en fascinerende udfordring, når vi ønsker effektivt at kunne koble f.eks. synligt eller infrarødt lys til atomar-skala kvantesystemer. Bevarelsessætninger og den klassiske diffraktionsgrænse repræsenterer grundliggende udfordringer, der kan udfordres ved at udnytte metalliske nanostrukturer og plasmoner (kollektive svingninger i den fri elektrongas) som effektive nanoantenner. Dette åbner unikke muligheder for effektivt at koble lys til nanoskala regimet, hvilket har tiltrukket stor interesse for også at forstå de mulige kvantemekaniske effekter i mesoskopisk elektrodynamik.

Hvorfor er netop dette forskningsområde interessant?

Med den voksende interesse for kvanteteknologi, herunder integrationen af kvanteoptiske fænomener i optisk baseret informations- og kommunikationsteknologi, er der også et voksende behov for grundlagsskabende forskning i grænsefladen mellem klassisk elektrodynamik og kvantefysik med inddragelse af nye muligheder, som f.eks. to-dimensionale materialer bibringer.

Hvad forventer du af dit medlemskab af Videnskabernes Selskab?

Jeg er beæret over at blive medlem af Videnskabernes Selskab, som er et væsentligt forum, hvor internationalt førende forskere kan mødes på tværs af forskningsfelter og diskutere videnskaben og dens vekselvirkning med samfundet. 

Fortæl lidt om mennesket bag forskeren.

Jeg er bosiddende nord for København, hvor min fritid bruges sammen med familien og min interesser for bl.a. rejser, gastronomi og vin.

  • Titel:
  Professor

  • Grad:
  Dr. Scient. og Dr. Techn.

  • Fagområde:
  Faststoffysik, kvantefysik, optik, nanoteknologi

  • Tilknytning
  Syddansk Universitet

  • E-mail:
  namo@mci.sdu.dk

  • Profil: