Professor emer.

Bo Utas

  • Titel:
  Professor emer.


  • Grad:
  fil.dr.


  • Fagområde:
  Iranske sprog, sufismen


  • Tilknytning
  Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

  • E-mail:
  bo.utas@lingfil.uu.se