Professor

Margit Warburg

Hvad er dit forskningsfelt – kort beskrevet?

Helt generelt er jeg interesseret i forholdet mellem religion og samfund. Vi kender ingen menneskelige samfund, som er uden religion, men den betydning, som religion har for

  • Titel:
  Professor


  • Grad:
  Dr. Phil


  • Fagområde:
  Religionssociologi


  • Tilknytning
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

  • E-mail:
  warburg@hum.ku.dk