Carlsbergfondets bestyrelse

Bestyrelsen har fem medlemmer, som alle er valgt af og blandt Videnskabernes Selskabs medlemmer:


Professor, dr.scient. Flemming Besenbacher, formand

Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet


Professor, dr.phil. Carl Bache

Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

             

Professor, dr.med. Søren-Peter Olesen

Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet


Professor, dr.phil. Majken Schultz

Institut for Organisation, Copenhagen Business School

              

Professor, dr. scient. Lars Stemmerik

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet