Forskningspolitisk Udvalg - Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg (FPU) arrangerer det Forskningspolitiske Årsmøde og udgiver forud for mødet en Hvidbog. Desuden assisterer FPU præsidiet ved blandt andet at forberede høringssvar til lovforslag og indstillinger til eksterne udvalg og råd.
 

Forskningsformidlingsudvalget - Foredragsrækkerne i Videnskabernes Selskab tilrettelægges af et udvalg bestående af tre medlemmer fra Selskabets humanistiske klasse og tre medlemmer fra den naturvidenskabelige klasse. Udvalgets medlemmer fungerer på skift som ordstyrere ved foredragene.

Publikationsudvalget - 

Vedtægtsudvalget 

Klimaudvalget - 

Kvantekomité - Kvanteinformation og kvanteberegning er et tværfagligt forskningsfelt, som bringer fysik, datalogi og matematik sammen. Forskningen peger mod nye kvanteteknologier, som har potentiale til at revolutionære vores informationsbaserede samfund. Der er enorm vækst i forskningsfeltet både internationalt og i Danmark i disse år. Dette udvalg skaber et forum for medlemmer, som forsker inden for feltet såvel som andre interesserede medlemmer, som her kan drøfte denne udvikling, skabe nye initiativer og være i kontakt med hinanden og lignende grupper i udlandet.

Det Forberedende Internationale Udvalg - Det Forberedende Internationale Udvalg er et midlertidigt nedsat udvalg, der har til formål at nedsætte et endeligt Internationalt Udvalg i udgangen af 2021/starten af 2022. Udvalget beskæftiger sig med Selskabets internationale samarbejde og relationer til div. organisationer og komitéer.

Programudvalget -

Coronaudvalget -