Videnskabernes Selskabs Forskningspolitiske Udvalg (FPU) arrangerer det Forskningspolitiske Årsmøde og udgiver forud for mødet en Hvidbog. Desuden assisterer FPU præsidiet ved blandt andet at forberede høringssvar til lovforslag og indstillinger til eksterne udvalg og råd.

Udvalget arrangerer hvert forår et Forskningspolitisk Årsmøde, hvor Selskabets medlemmer og eksterne eksperter og beslutningstagere inviteres til at diskutere et aktuelt tema inden for forskerverdenen. Udvalget skriver en hvidbog som bruges som debatoplæg på årsmødet.

Derudover deltager medlemmerne af udvalget i møder med eksterne forskningspolitiske aktører, bidrager i den offentlige debat med kronikker og indlæg, og arrangerer møder om samfundsaktuelle emner hvortil forskere kan bidrage med deres viden i direkte samspil med berørte parter.

Kontaktperson: Majka Holm - mh@royalacademy.dk

Formand: Ole Wæver