Temaet for Årsmødet er styring og ledelse af universitetet. Vi nærmer os 20-året for 2003-loven, der markant ændrede stort set alt. Er det tid at diskutere mulige justeringer i lyset af erfaringerne og sammenligning med andre landes måder at styre og lede universiteter?

I årets forskningspolitiske hvidbog diskuteres ledelsen og styringen af de danske universiteter sammenlignet med andre landes ledelses og styringsformer.

Forskningspolitisk Udvalg ønsker med hvidbogen at stimulere til diskussion og problematisering, men fremsætter anbefalinger til det videre arbejde med dette emne.

Download hvidbogen for 2021 her.

Programmet for årmødet 2021 kan hentes her.