Udvalgets kommissorium er at påpege utidssvarende bestemmelser i de nuværende vedtægter, dvs. bestemmelser, som enten er overflødige eller uhensigtsmæssige. Udvalget skal komme med forslag, der skal sikre overensstemmelse mellem vedtægter og forretningsordenen. Udvalget skal envidere komme med forslag til nye tidssvarende og fleksible vedtægter. Som en del af arbejdet opsamler og diskuterer udvalget begrundelser og modeller til tildeling af honorarer i Selskabet og kommer med forslag til procedurer og regler for tildeling af honorarer. Udvalget forventer at have færdiggjort sit arbejde i løbet af 2022. Vedtægtsudvalget består af to medlemmer udpeget af præsidiet og et medlem udpeget af hver klasse. Altså fire medlemmer i alt. Udvalget bistås desuden af 1-2 jurister, udpeget af Præsidiet blandt Selskabets medlemmer. 

Kontaktperson: Søren BurcharthSB@ROYALACADEMY.DK