Udvalgets formål er på forespørgsel at rådgive Præsidiet ift. beslutninger om afholdelse af Selskabets aktiviteter. 

Kontaktperson: Karin Kjær Madsen - KKM@videnskabernesselskab.dk