Videnskabernes Selskab samarbejder med akademier og videnskabelige organisationer og unioner over hele verden.

ISC - International Science Council - er en global, ikke-statslig organisation, der forener 40 internationale videnskabelige unioner og foreninger samt mere end 140 nationale og regionale videnskabelige organisationer, herunder akademier og forskningsråd. Årsberetningerne for de internationale unioners danske komitéer findes her.

The Human Rights Network - Videnskabernes Selskab tilsluttede sig i 2002 Danske Videnskabelige Akademiers Nationalkomité for Menneskerettigheder med det formål at yde aktiv støtte til forskere verden over, hvis grundlæggende menneskerettigheder krænkes. Komiteen er en del af The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies, som omfatter et stort antal akademier fra hele kloden.

ALLEA - All European Academies - er en sammenslutning af alle de europæiske videnskabsakademier inden for både naturvidenskaberne og humanvidenskaberne i 40 europæiske lande.

EASAC - European Academies Science Advisory Council - er videnskabsakademierne fra EU-medlemslandenes fælles rådgivende organ i forhold til EU-politik.

UAI - Union Académique Internationale - er en sammenslutning af de nationale videnskabsakademier, der understøtter det internationale samarbejde på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

De Nordiske Akademier: