Her kan du læse de danske nationalkomitéers årsberetninger. Desuden har en række kommitéer deres egne hjemmesider, som du finder ved at klikke på navnet.

 • COSPAR, Committee on Space Rese­arch

Årsberetning 2018 


 • IAU, Nationalkomiteen for Astronomi

Årsberetning 2021

 • IBRO, Nationalkomiteen for Neurovidenskab/Dansk Selskab for Neurovidenskab

 • IGU, Nationalkomiteen for Geografi

 • ILP, Nationalkomiteen for Lithosfæreforskning

Årsberetning 2018


Årsberetning 2021


 • INQUA, Nationalkomiteen for kvartærgeologi

Årsberetning 2018


 • IUBS, Nationalkomiteen for Biologi

Årsberetning 2019-2021


 • IUGG, Nationalkomiteen for Geodæsi og Geofysik

Årsberetning 2019-2022


 • IUGS, Nationalkomiteen for Geologi

 • IUHPS, Nationalkomiteen for Videnskabshistorie

Årsberetning 2019-2022


Årsberetning 2018


Årsberetning 2018 | Årsberetning 2020-2021


 • IUPAB, Nationalkomiteen for Biofysik

Årsberetning 2019-2021 | Årsberetning 2022

 • IUPS, Nationalkomiteen for Fysiologi

 • IUTAM, Nationalkommiteen for Teoretisk og Anvendt Mekanik

 • SCAR, Scientific Committee on Antarctic Research

Årsberetning 2022